Ghidul pentru evenimente culturale sustenabile (2018)

propune un set de indicatori care pot fi avuți în vedere pentru a evalua și ameliora impactul pe care îl avem prin organizarea evenimentelor culturale.

„Chiar dacă un eveniment are, prin definiție, o durată scurtă, când luăm în considerare consecințele sale ne dăm seama că nu este deloc „efemer”. Un eveniment de o anumită amploare generează o paletă de impacturi ecologice, economice, sociale, care își continuă efectele mult timp după ziua încheierii sale oficiale. E ceea ce ne putem aștepta și de la manifestările organizate în cadrul „Timișoara – Capitală Culturală Europeană 2021”. Ele vor reuni și vor activa foarte multe persoane, iar acest lucru se va face inevitabil prin consumuri de resurse financiare, umane și naturale, precum și prin utilizarea unei părți semnificative a spațiilor și a echipamentelor urbane.” (Bogdan Gioară, co-autor al Ghidului, președinte al Asociației REPER21)

Ghidul se adresează unui public larg, implicat în organizarea și finanțarea de evenimente culturale:

  • Angajați și voluntari implicați în organizarea unor evenimente, care doresc să devină agenți ai schimbării și să mute industria evenimentelor spre un viitor durabil;
  • Școli și universități – elevi, studenți, cadre didactice și părinți, implicați în organizarea unor evenimente, precum: zilele porților deschise, târguri, ceremonii de absolvire la sfârșitul anului, carnavaluri, excursii, sărbători etc.
  • Agenții de marketing, implicate în organizarea unor campanii de publicitate și de responsabilitate socială;
  • Finanțatori interesați să stimuleze dezvoltarea unor evenimente sustenabile.

Ghidul a fost redactat în cadrul proiectului La Pas, derulat de Asociația Timișoara - Capitală Culturală Europeană în parteneriat cu Asociația CRIES - Centrul de Resurse pentru Inițiative Etice și Solidare, cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Timiș și al Primăriei Municipiului Timișoara.

Ghidul este disponibil în format electronic pentru toți actorii interesați, fiind propus ca instrument de planificare strategică pentru organizațiile partenere ale Asociației Timișoara 2021 – Capitală Europeană a Culturii.