Evenimente responsabile

Chiar dacă un eveniment are, prin definiție, o durată scurtă, când luăm în considerare consecințele sale ne dăm seama că nu este deloc „efemer”. Un eveniment de o anumită amploare generează o paletă de impacturi ecologice, economice, sociale, care își continuă efectele mult timp după ziua încheierii sale oficiale. E ceea ce ne putem aștepta și de la manifestările organizate în cadrul „Timișoara – Capitală Culturală Europeană 2021”. Ele vor reuni și vor activa foarte multe persoane, iar acest lucru se va face inevitabil prin consumuri de resurse financiare, umane și naturale, precum și prin utilizarea unei părți semnificative a spațiilor și a echipamentelor urbane.

Adesea, organizatorii de evenimente se exprimă prin cele mai creative mijloace artistice, inovarea jucând un rol important pentru activitatea lor. Credem că acest sector deține un potențial semnificativ pentru a inspira și motiva: de la furnizori, sponsori, mass-media până la publicul căruia i se adresează un eveniment” (extras din Ghidul pentru evenimente culturale responsabile, 2018).

În anul 2018, Asociația Timișoara – Capitală Europeană a Culturii și Asociația CRIES au elaborat Ghidul pentru evenimente culturale responsabile.  Materialul se adresează organizatorilor de evenimente culturale, publici și privați, problematizând rolul pe care aceștia îl pot juca în promovarea unei culturi favorabile dezvoltării sustenabile. Ghidul este disponibil pentru toți actorii intresați, fiind propus ca instrument de planificare strategică pentru organizațiile partenere ale Asociației Timișoara – Capitală Europeană a Culturii.

În anul 2019, pentru a veni în sprijinul actorilor culturali interesați de adoptarea unor măsuri concrete de dezvoltare sustenabilă, vom organiza conferința Evenimente culturale responsabile: conferință & ateliere tematice privind  relația dintre cultură și dezvoltarea durabilă, 27-28 noiembrie 2019, Timișoara.

Soluții concrete, exemple de bune practici, propuneri de parteneriate, toate aceste subiecte vor fi incluse pe agenda evenimentului. Vizăm participarea unui număr de 50 de operatori culturali și organizatori de evenimente, alături de persoane resursă din domeniu.

La Pas